Kallelse till årsmöte (Rättad tid till 18:30)

Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna till Getinge Tennisklubbs årsmöte
Tisdagen den 5 mars kl. 18;30 i Rävinge Stomgård

Program:

  1. Årsmötes förhandlingar.
  2. Tennisklubben bjuder på lätt förtäring och bildvisning från året som gått.

 

  • Alla abonnemang tecknas tidigast efter årsmötesförhandlingarnas slut
  • De medlemmar som tidigare har haft abonnemang äger rätt att teckna samma tid
  • Kan man inte komma på årsmötet ska man skicka en fullmakt eller ta kontakt personligen telefonledes med Kristina Bengtsson eller Annette Winterquist om fortsatt abonnemang
  • Medlemmar som inte har haft abonnemang eller de som önskar byta abonnemangstid, får  mötet möjlighet att teckna ny tid
  • Eventuell överbliven abonnemangstid tecknas fram till 1 april 2019

Abonnemang        

B-tid        500:-        B-tid = före 16.00 mån – fre, samt efter 20.00 alla dagar

A-tid        700:-        A-tid = all övrig tid

Medlemsavgifter

Junior        75:- (född –99 eller senare)

Senior        200:-

Familj        300:- ( medlemsavgift för familj förutsätter hemmavarande barn under 20 år )

Medlemsavgiften skall vara betald senast den 1/3 2019.

  • Använd i första hand vårt bokningssystem, logga in på ditt konto och under ”Dina uppgifter” löser du nytt medlemskap för 2019. Du kan även lösa familjemedlemskap.
  • Eller betala in på Getinge TK bankgiro: 305-3147. Namn, personnummer och tel.nr ska fyllas i.