Getinge Tennisklubb

 

Adress:

Getinge Tennisklubb

Stefan Bengtsson

Skattagårdsvägen 15b

305 76 Getinge

Getinge tennisklubbs bankgiro nummer är 305-3147.

Styrelse 2015
ORDFÖRANDE Kristina Bengtsson
Ansvarig för Marknadskommitén 
Tel: 0703-796811 snaggeltruck@gmail.com
SEKRETERARE Stefan Bengtsson
Tel: 035-58129 getingetennisklubb@gmail.com
KASSÖR Annette Eriksson
Tel: 0708-153001 annette.eriksson@office.se
LEDAMOT Per-Ola Jansson
Vice Ordförande/Ansvarig för Ban- och klubbstugekommittén
Tel: 0733-301001 par-ola@maskingruppen.com
LEDAMOT Richard Fransson
Ansvarig för Junior- och Utbildningskommitéen
Tel:  richard.fransson@steningeadla.se
LEDAMOT                    Camilla Wiklund
Ansvarig för Tävlings- och motionskommittén
Tel: 0763-207241 camilla@jordhus.se
LEDAMOT Madeleine Hedeberg
Tel: 0708-744356 madeleinehedenberg@hotmail.com
SUPPLEANT Charlotte Andersson
Tel: 035-581 29 Charlotte.Andersson@hh.se
SUPPLEANT Staffan Gullander
Tel: 070-9968280 bararpsgard@telia.com