Getinge Tennisklubb

Adress:

Getinge Tennisklubb

c/o Stefan Bengtsson

Skattagårdsvägen 15b

305 76 Getinge

Getinge tennisklubbs bankgiro nummer är 305-3147.

Styrelse
ORDFÖRANDE Kristina Bengtsson
Ansvarig för Marknadskommitén 
Tel: 0703-796811 snaggeltruck@gmail.com
SEKRETERARE Stefan Bengtsson
Tel: 070-88 58129 getingetennisklubb@gmail.com
KASSÖR Annette Winterquist
Tel: 0708-153001 annette.eriksson@office.se
LEDAMOT Per-Ola Jansson
Vice Ordförande/Ansvarig för Ban- och klubbstugekommittén
Tel: 0733-301001 par-ola@maskingruppen.com
LEDAMOT Anita Bloom
Ansvarig för Tävlings- och motionskommittén
Tel: 0703-355 15 91 bloomanitas@icloud.com
LEDAMOT                    Charlotte Andersson
Ansvarig för Junior- och Utbildningskommitéen
Tel: 076-945 41 24 Charlotte.Andersson@hh.se
LEDAMOT Björn Persson
Tel: pilgatan2@gmail.com
SUPPLEANT Åsa Persson
Tel: 0709-641915 asapilgatan2@gmail.com
SUPPLEANT Staffan Gullander
Tel: 070-9968280 bararpsgard@telia.com