Taggar är de sökord som du kan tilldela varje inlägg eller på varje sida du skapar. Detta har ingenting att göra med kategorier, taggar har ingen hierarki i sig, vilket det inte finns någon relation från en etikett till en annan. Men som i kategorier, taggar ger ytterligare stöd till dina läsare att få tillgång till informationen på din hemsida/blogg.

Men för att dina inläggsetiketter ska visas på hemsidan, så måste du använda dig utav Widgets, det är här du måste lägga in ”Etikettmoln”, denna hittar du under ”Tillgängliga widgets”. Alla etiketter som läggs in under varje inlägg hamnar under Etikettmoln.

Så här kan det se ut med en Etikettmoln: