Kommentarer är en funktion i inlägg som tillåter läsarna att kommentera dessa. Med detta menas det med att man kan skapa diskussioner, följa en tråd eller helt enkelt berömma författaren för ett välskrivet inlägg.

Under kommentarerna  kan du redigera och ta bort samt markera denna  som skräppost. Kommentarer i vissa fall hamna här för att bli godkända innan publicering, kommentarer som en gång inte blivit godkända, kan man alltid godkänna på nytt. Flera kommentarer kan väljas och godkännas, markerat som skräppost, icke godkända, eller raderas.

Ovanför de listade kommentarerna hittar du fem menyer; Alla, Inväntar granskning, Godkända, Skräpposter och Papperskorg.

Under Alla, då listas alla, dvs från resterande fyra menyer. Under granskning hittar du de som måste godkänna, markera som Skräppost eller slänga dessa i Papperskorgen. Genom att lägga dessa i papperskorgen, betyder det inte att dessa är borta helt. Du kan alltid återställa dessa från papperskorgen, så länge du inte tar bort dessa permanent ifrån papperskorgen.