Media är bilder, video, inspelningar och filer du laddar upp och använder i din sida/blogg. Här kan du se vilka filer som är uppladdade, när de blev uppladdade, vem som laddat upp dessa och var i strukturen, dvs. var dessa ligger (där dina mediefiler lagras). Om du behöver ladda upp media, även om media inte är relaterad till en post eller sida, måste du använda medierna Lägg till ny under menyn Media -> Lägg till.

Mediebiblioteket låter dig redigera, visa och ta bort Media som tidigare lagts upp i din sida/blogg eller de filer som inte används längre. Du kan klart markera flera stycken för att radera dessa om du så önskar/behöver. Sökning och filtrering är också ett sätt att låta dig hitta de önskade filer på ett snabbt och enkelt sätt.