Med hjälp av verktygslådan/Editorn kan du göra mycket med din text, bilder, mm. Här följer en kort beskrivning av de olika delarna. Genom att hålla musen, en kort stund, ovanför varje knapp, får du en kort förklarande text, vad de olika gör/är till för. Många funktioner som t.ex. stil, färg, rubriker, länkar, mm, är redan förinställda i mallen, detta är för att det ska se snyggt ut rakt igenom, dvs, det följer den grafiska profilen hemsidan har. Om du har skrivit och jobbat i de mest populära ordbehandlingsprogrammen, då blir inte detta svårare, tvärtom.