Banhyra Utomhus 

Banhyra/timme Bana 1 & 2 (grus)
före 16.00 mån-fre
samt efter 20.00 alla dagar
Bana 1 & 2 (grus)
Övrig tid
Bana 3 (hard court)
Alla dagar
Senior icke medlem 100 kr 120 kr 60 kr
Senior medlem 50 kr 60 kr 40 kr
Junior icke medlem 50 kr 60 kr 30 kr
Junior medlem 25 kr 30 kr 15 kr

Banorna bokas genom klubbens webbokningssystem via hemsidan eller via direktlänk här. För att kunna boka själv krävs registrering för att skapa ett spelkonto. Spelkontot fylls på via din internetbank eller via kontokort

Mer information om webbokningssystemet finns här.

Regler för spel på bokad / abonnerad bana som inte utnyttjas
Det händer att en bana är bokad eller abonnerad, utan att någon spelare dyker upp. Det är då tillåtet att tidigast 10 minuter efter utsatt tid använda banan för eget spel. Skulle den spelare som bokat / abonnerat banan dyka upp, är man skyldig att omedelbart återställa banan och lämna över till spelaren som banan tillhör.

Medlemskostnad i Getinge Tennisklubb:
Medlemskostnad i Getinge Tennisklubb betalas en gång per år. Sista betalningsdatum är 28 februari.
OBS! Ange namn, personnummer och telefonnummer på inbetalningstalongen / internetbetalningen.
Getinge tennisklubbs bankgiro nummer är 305-3147.

Medlemskap
Årskostnad
Junior (upp t.o.m 19år) 100 kr
Senior 250 kr
Familj* 400 kr


* Medlemsavgift för familj förutsätter hemmavarande barn under 20 år. För ungdomar över 20 år betalas medlemsavgift som för senior.

Regler gällande fasta abonnemang av banorna:

  • Alla abonnemang tecknas tidigast efter årsmöteförhandlingarnas slut
  • De medlemmar som tidigare haft abonnemang äger rätt att teckna samma tid
  • Kan man inte komma på årsmötet, ska man skicka en fullmakt, eller ta kontakt personligen med Björn Persson gällande tecknande av abonnemang.
  • Medlemmar som ej har haft abonnemang, eller de som önskar bytas tid har möjligheten under mötet.
  • Ev. överbliven abonnemangstid tecknas fram till 1 april i vanlig ordning.
  • Årskostnaden gäller för en speltimme per vecka under hela säsongen.
Abonnemang
Årskostnad
B-tid
( Före 16.00 mån-fre samt efter 20.00 alla dagar)
500 kr
A-tid
(All övrig tid)
700 kr